Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Tirdzniecības sesija

«
Attiecas uz parāda vērtspapīriem Baltijas regulētajā tirgū.

Baltijas Regulētais tirgus

Valsts parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied.
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR 0,1200
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.2013 31.08.2015 0,01 EUR 1,415900
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 4,654110 0,0500
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR 0,1000
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1 000,00 EUR 0,0500 -0,1000
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 2,032877 0,0500 -0,1000
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 0,647945 0,1000 -0,1000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 0,01 EUR 0,786000
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 0,01 EUR 1,448600
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 0,01 EUR 0,196700
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 3,704110 0,1500 -0,0500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 0,01 EUR 3,340300
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 1,869863 0,2500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 0,01 EUR 0,509600
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 0,01 EUR 0,308200
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 0,01 EUR 2,165500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 3,824400
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 23.01.2015 23.01.2018 1 000,00 EUR 0,109589 0,4000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 0,01 EUR 1,349700
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63001 VLN 0,3000% 20.05.2015 20.05.2018 100,00 EUR 0,034400
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 5,023973 0,5000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 1,577740 0,5500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 0,01 EUR 1,731000
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 6,713014 0,7500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 0,01 EUR 2,590400
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 0,01 EUR 2,524100
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 1,145548 0,8000
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65001 VLN 0,7000% 27.05.2015 27.05.2020 100,00 EUR 0,066900
Latvian Gov. 5-year T-bond 57013 RIG 0,6250% 05.06.2015 05.06.2020 1 000,00 EUR 0,046107 1,0000 0,6700
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 0,01 EUR 2,524400
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 2,686301 1,0500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 1,766300
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 0,01 EUR 0,676200
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 3,567123 1,2000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 0,01 EUR 1,381600
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 06.11.2014 06.11.2024 100,00 EUR 1,363600

Korporatīvie parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied.
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,401111
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 2,233333
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,740625
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,740625
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,990833
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,966667
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 25.08.2014 25.08.2016 1 000,00 EUR 1,336111
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 USD 0,373333
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 EUR 0,337778
ABLV FXD EUR 230217 RIG 1,8000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 EUR 0,645000
ABLV FXD USD 230217 RIG 2,2000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 USD 0,788333
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 1,526575
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 1,800000
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 01.09.2014 25.10.2018 1 000,00 EUR 2,233333
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 700,00 EUR 0,272222
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 2,236111
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 2,236111
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 2,100000
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 0,313661
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,291667
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 17.03.2014 31.03.2021 1 000,00 EUR 0,055556
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 04.12.2014 04.12.2021 1 000,00 EUR 0,505556
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 0,062500
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 170,85 EUR 0,516667
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 0,814583
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100,00 EUR 0,000000

Strukturētie pārāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 0,01 EUR


Baltijas Alternatīvais tirgus First North

Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.

First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Cena valūtā Piepr. Pied. Apgr. Darīj.
Bobutes paskola 2Y 7.5% bond VLN 7,5000% 19.12.2014 19.12.2016 500,00 EUR    
Finora Capital 9.75% bond 15.03.2018 TLN 9,7500% 10.03.2015 15.03.2018 1 000,00 EUR 1 000,000 EUR    
Modus Energija 3Y 6.0% bond VLN 6,0000% 20.04.2015 20.04.2018 1 000,00 EUR 1 012,000 EUR 1 012,000 EUR 9 108,00 1
kopā    9 108,00 EUR 1

Apgr. Darīj.
Kopā 9 108,00 EUR 1

Informācija tiek kavēta 15 minūtes.