Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Tirdzniecības sesija

«
Attiecas uz parāda vērtspapīriem Baltijas regulētajā tirgū.

Baltijas Regulētais tirgus

Valsts parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied.
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1 000,00 EUR 0,0700
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 2,972603 0,1000
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 1,017123 0,1000 -0,1000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 0,01 EUR 1,296200
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 0,01 EUR 2,455500
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 0,01 EUR 0,518000
Latvian Gov. 12M Tbills 54201 RIG 24.07.2015 22.07.2016 1 000,00 EUR 0,1500 -0,0500
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 0,775956 0,1200 -0,0500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 0,01 EUR 4,629000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 3,044521 0,2500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 0,01 EUR 0,912300
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 0,01 EUR 1,566700
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 0,01 EUR 0,262800
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 0,202900
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 23.01.2015 23.01.2018 1 000,00 EUR 0,176712 0,4000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 0,01 EUR 2,742100
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63001 VLN 0,3000% 20.05.2015 20.05.2018 100,00 EUR 0,114800
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 0,906762 0,4000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 0,023224 0,4500 0,2000
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 0,01 EUR 2,429000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63002 VLN 0,6000% 30.09.2015 30.03.2019 100,00 EUR 0,011500
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 1,770492 0,7500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 0,01 EUR 0,321900
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 0,01 EUR 3,517500
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 1,648973 0,7500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65001 VLN 0,7000% 27.05.2015 27.05.2020 100,00 EUR 0,254400
Latvian Gov. 5-year T-bond 57013 RIG 0,6250% 05.06.2015 05.06.2020 1 000,00 EUR 0,213456 0,9000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 0,01 EUR 0,037200
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 4,465068 1,0000 0,7000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 0,229500
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 0,01 EUR 2,148900
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 4,976712 1,1000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 0,01 EUR 2,482500
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 06.11.2014 06.11.2024 100,00 EUR 1,927400

Korporatīvie parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied.
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,907778
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 2,433333
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,279792
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,279792
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,512500
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,500000
BIB 1.6% 31/07/16 USD RIG 1,6000% 31.07.2015 31.07.2016 1 000,00 USD 0,302222
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 25.08.2014 25.08.2016 1 000,00 EUR 1,552778
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 EUR 0,844444
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 USD 0,933333
ABLV FXD USD 230217 RIG 2,2000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 USD 0,275000
ABLV FXD EUR 230217 RIG 1,8000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 EUR 0,225000
ABLV FXD USD 070717 RIG 1,5500% 07.07.2015 07.07.2017 1 000,00 USD 0,391806
ABLV FXD EUR 070717 RIG 0,8000% 07.07.2015 07.07.2017 1 000,00 EUR 0,202222
BIB 2.1% 31/07/17 USD RIG 2,1000% 31.07.2015 31.07.2017 1 000,00 USD 0,396667
BIB 1.8% 31/07/17 EUR RIG 1,8000% 31.07.2015 31.07.2017 1 000,00 EUR 0,340000
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 2,278356
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 5,000000
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 01.09.2014 25.10.2018 1 000,00 EUR 2,433333
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 650,00 EUR 0,505556
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 0,602778
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 0,602778
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 0,466667
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 1,063388
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,541667
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 17.03.2014 31.03.2021 1 000,00 EUR 0,222222
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 04.12.2014 04.12.2021 1 000,00 EUR 2,238889
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000
Latvenergo 1.9% 7Y green bond RIG 1,9000% 10.06.2015 10.06.2022 1 000,00 EUR 0,622951
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 1,262500
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 154,66 EUR 0,566667
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 1,947917
LHV Group 7.25% subordinated bon TLN 7,2500% 20.06.2014 20.06.2024 50 000,00 EUR 0,362500
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100,00 EUR 0,000000

Strukturētie pārāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 0,01 EUR


Baltijas Alternatīvais tirgus First North

Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.

First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Cena valūtā Pied.
Bobutes paskola 2Y 7.5% bond VLN 7,5000% 19.12.2014 19.12.2016 500,00 EUR
Modus Energija 3Y 6.0% bond VLN 6,0000% 20.04.2015 20.04.2018 1 000,00 EUR 1 011,400 EUR 1 013,000 EUR


Informācija tiek kavēta 15 minūtes.