Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Tirdzniecības sesija

«
Attiecas uz parāda vērtspapīriem Baltijas regulētajā tirgū.

Baltijas Regulētais tirgus

Valsts parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied. Apgr. Darīj.
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1 000,00 EUR 0,1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR 0,1200    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.2013 31.08.2015 0,01 EUR 1,262200    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 4,176370 0,0500 -0,1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR 0,1000    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1 000,00 EUR 0,0500 -0,1000    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 1,735616 0,0500 -0,1000    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 0,531164 0,1000 -0,1000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 0,01 EUR 0,614200    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 0,01 EUR 1,109600    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 0,01 EUR 0,088500    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 3,364384 0,1000 -0,0500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 0,01 EUR 2,906300    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 1,498288 0,2000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 0,01 EUR 0,374000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 0,01 EUR 4,584100    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 0,01 EUR 1,930400    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 3,376800    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 23.01.2015 23.01.2018 1 000,00 EUR 0,088356 0,3000 0,1700    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 0,01 EUR 0,880900    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63001 VLN 0,3000% 20.05.2015 20.05.2018 100,00 EUR 0,007400    
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 4,546233 0,3500    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 1,397260 0,4000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 0,01 EUR 1,495900    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 6,139726 0,5500    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 0,01 EUR 2,310100    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 0,01 EUR 2,189600    
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 0,986301 0,5500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65001 VLN 0,7000% 27.05.2015 27.05.2020 100,00 EUR 0,003800    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 0,01 EUR 2,217000    
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 2,123630 0,7500    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 1,576400    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 0,01 EUR 0,180300    
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 3,121233 0,9000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 0,01 EUR 1,011000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 06.11.2014 06.11.2024 100,00 EUR 1,173700 5 530 920,00 2
kopā    5 530 920,00 EUR 2

Korporatīvie parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied. Apgr. Darīj.
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 EUR 0,766667    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 USD 0,766667    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,237500    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 1,200000    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,570556    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,570556    
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,814306    
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,794444    
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 25.08.2014 25.08.2016 1 000,00 EUR 0,216667    
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 USD 0,192500    
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 EUR 0,174167    
ABLV FXD EUR 230217 RIG 1,8000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 EUR 0,490000    
ABLV FXD USD 230217 RIG 2,2000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 USD 0,598889    
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 1,288767    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 0,766667    
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 01.09.2014 25.10.2018 1 000,00 EUR 1,200000    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 700,00 EUR 0,233333    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 1,633333    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 1,633333    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 1,497222    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 0,076503    
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,250000    
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 17.03.2014 31.03.2021 1 000,00 EUR 0,027778    
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 04.12.2014 04.12.2021 1 000,00 EUR 3,195833    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 1,925000    
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 170,85 EUR 0,258333    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 0,448611    
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100,00 EUR 0,000000    

Strukturētie pārāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Piepr. Pied. Apgr. Darīj.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 0,01 EUR    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 0,01 EUR    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 0,01 EUR    


Baltijas Alternatīvais tirgus First North

Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.

First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Cena valūtā Piepr.
Bobutes paskola 2Y 7.5% bond VLN 7,5000% 19.12.2014 19.12.2016 500,00 EUR
Finora Capital 9.75% bond 15.03.2018 TLN 9,7500% 10.03.2015 15.03.2018 1 000,00 EUR 1 000,000 EUR

Apgr. Darīj.
Kopā 5 530 920,00 EUR 2

Informācija tiek kavēta 15 minūtes.