Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Tirdzniecības sesija

«
Attiecas uz parāda vērtspapīriem Baltijas regulētajā tirgū.

Baltijas Regulētais tirgus

Valsts parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Pied.
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 29.04.2010 29.04.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR 0,0100
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 04.03.2013 31.08.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 0,0100
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 0,0100
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 0,0100
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 31.01.2013 31.01.2016 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 18.02.2005 10.02.2016 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 02.05.2014 02.05.2016 0,01 EUR
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 0,0100
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 20.10.2011 20.10.2016 0,01 EUR
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 27.02.2014 27.02.2017 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 07.06.2012 07.06.2017 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 04.03.2013 31.08.2017 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 23.01.2015 23.01.2018 1 000,00 EUR 0,1500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 31.03.2011 28.03.2018 0,01 EUR
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 31.10.2013 31.10.2018 0,01 EUR
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 04.03.2013 30.08.2019 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 02.11.2012 25.10.2019 0,01 EUR
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 03.10.2013 03.10.2020 0,01 EUR
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 17.05.2012 17.05.2022 0,01 EUR
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 04.03.2013 28.02.2023 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 06.11.2014 06.11.2024 100,00 EUR

Korporatīvie parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Pied.
ABLV FXD USD 210615 RIG 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 USD
ABLV FXD EUR 210615 RIG 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 EUR
ABLV FXD USD 161015 RIG 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD
Moda Kapitals obligacijas RIG 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR
ABLV FXD USD 170216 RIG 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD
ABLV FXD EUR 170216 RIG 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR
ABLV FXD EUR 080716 RIG 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR
ABLV FXD USD 080716 RIG 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 25.08.2014 25.08.2016 1 000,00 EUR
ABLV FXD USD 281016 RIG 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 USD
ABLV FXD EUR 281016 RIG 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 EUR
ABLV FXD EUR 230217 RIG 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 EUR
ABLV FXD USD 230217 RIG 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 USD
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR
Parex banka 10YR oblig. RIG 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR
Capitalia 12% bond RIG 01.09.2014 25.10.2018 1 000,00 EUR
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 15.11.2013 25.11.2018 750,00 EUR
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR
ExpressCredit 15% bond RIG 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR
mogo 7Y 10% notes issue RIG 17.03.2014 31.03.2021 1 000,00 EUR
Trasta TKBEUR01SB RIG 04.12.2014 04.12.2021 1 000,00 EUR
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR
ABLV SUB USD 270622 RIG 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD
Acme Corporation obligacijas RIG 30.04.2009 30.10.2022 1 186,92 EUR
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR
ABLV SUB USD 231023 RIG 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100,00 EUR

Strukturētie pārāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk. Pied.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 0,01 EUR


Baltijas Alternatīvais tirgus First North

Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.

First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Cena valūtā
Bobutes paskola 2Y 7.5% bond VLN 19.12.2014 19.12.2016 500,00 EUR EUR


Informācija tiek kavēta 15 minūtes.