Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius biržos nario ir prekybos įmokos

Įmokos už narystę NASDAQ OMX Vilnius
 

 •  Biržos narys privalo mokėti metinę  įmoką už narystę NASDAQ OMX Vilnius – 17 265 Lt.
 •  Biržos narys nemoka metinės įmokos už narystę NASDAQ OMX Vilnius, jeigu jis tuo pačiu metu yra NASDAQ OMX Riga ir (arba) NASDAQ OMX Tallinn vertybinių popierių biržos narys ir metinę įmoką už narystę moka vertybinių popierių biržai NASDAQ OMX Riga arba NASDAQ OMX Tallinn.
 • Įmonių grupė nemoka NASDAQ OMX Vilnius metinės įmokos už narystę NASDAQ OMX Vilnius, jeigu bet kuri Įmonių grupės bendrovė tuo pačiu metu yra NASDAQ OMX Riga ir (arba) NASDAQ OMX Tallinn vertybinių popierių biržos narys ir ši Įmonių grupė metinę įmoką už narystę moka NASDAQ OMX Riga arba NASDAQ OMX Tallinn vertybinių popierių biržai.
 • Jeigu Biržos nario dukterinė ir (ar) patronuojanti bendrovė ir (ar) patronuojančios bendrovės dukterinė bendrovė (toliau – Įmonių grupė) tuo pačiu metu yra Biržos narys ir (arba) NASDAQ OMX Riga ir (arba) NASDAQ OMX Tallinn vertybinių popierių biržų narys, tai šios Įmonių grupės pasirinkimu už narystę NASDAQ OMX Vilnius gali būti mokama žemiau paminėtuose a, b ir c punktuose nustatyta tvarka. 
 • Tuo atveju, kai Įmonių grupės bendrovė yra: 
  a) Biržos narys, tai šiai Įmonių grupei metinės įmokos dydis už narystę NASDAQ OMX Vilnius – 17 265 Lt;
  b) Biržos narys ir tuo pačiu metu ji arba bet kuri kita Įmonių grupės bendrovė yra NASDAQ OMX Riga arba NASDAQ OMX Tallinn vertybinių popierių biržos narys, tai šiai Įmonių grupei metinės įmokos dydis už narystę NASDAQ OMX Vilnius – 27 622 Lt;
  c) Biržos narys ir tuo pačiu metu ji arba bet kuri kita Įmonių grupės bendrovė yra ir NASDAQ OMX Riga, ir NASDAQ OMX Tallinn vertybinių popierių biržos narys, tai šiai Įmonių grupei metinės įmokos dydis už narystę NASDAQ OMX Vilnius – 34 528 Lt.

 

Įmokos

 

 Biržos nariai moka narystės įmoką bei įmokas už naudojimąsi NASDAQ OMX Vilnius prekybos sistemomis  ir už NASDAQ OMX Vilnius sudaromus sandorius.

Baltijos šalių vertybinių popierių biržos ir depozitoriumai, atsižvelgdami į Europos Veiklos kodeksą tarpuskaitos (kliringo) ir atsiskaitymų profesinei veiklai, įgyvendina didesnį kainų skaidrumą prekybai akcijomis ir atsiskaitymų veiklai. Pagal kainų skaidrumo reikalavimus, kurie turi būti įdiegti iki 2006 m. gruodžio 31 d., OMX teikia savo klientams lengvesnę prieigą prie informacijos apie įmokas, susijusias su prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais Baltijos (Rygos, Talino ir Vilniaus) vertybinių popierių rinkoje. Taikomos įmokos apima su prekyba susijusias paslaugas ir narystę vertybinių popierių biržose. Baltijos vertybinių popierių rinkoje vykdomiems akcijų sandoriams centrinės sandorio šalies paslaugos neteikiamos. Atsiskaitymų už akcijas paslaugas Baltijos šalių vertybinių popierių rinkoje teikia Estijos, Latvijos bei Lietuvos centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, kuriuos pilnai ar dalinai valdo NASDAQ OMX.

Įmokų už narystę NASDAQ OMX Vilnius skaičiavimo pavyzdžiai

 

 

Įmokos už NASDAQ OMX Vilnius sudaromus sandorius

Įmokų už sudaromus sandorius dydis priklauso nuo vertybinių popierių (VP) ir nuo sandorio rūšies.

Įmokų už NASDAQ OMX Vilnius sudaromus automatinio įvykdymo sandorius dydžiai: 

 • po 0,035% sandorio vertės kiekvienai sandorio šaliai, išskyrus sandorius dėl skolos VP;
 • po 0,01% sandorio vertės, bet ne daugiau kaip po 100 Lt kiekvienai sandorio šaliai, jeigu sandoris sudarytas dėl skolos VP (išskyrus Lietuvos Respublikos išleistus skolos VP); 
 • minimalus įmokos dydis už vieną pateiktą ir pradėtą vykdyti pavedimą automatinio įvykdymo sandoriams – 1.00 Lt. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas – minimali įmoka už tokį pavedimą skaičiuojama už kiekvieną pavedimo vykdymo dieną.

Įmokų už NASDAQ OMX Vilnius sudaromus tiesioginius sandorius dydžiai: 

 •  po 0,03% sandorio vertės, bet ne daugiau kaip po 500 Lt kiekvienai sandorio šaliai, kai tiesioginis sandoris sudaromas nurodant sandorio tipą „standartinis sandoris“,arba „biržos leidžiamas sandoris “, išskyrus sandorius dėl skolos vertybinių popierių; 
 •  po 0,01% sandorio vertės, bet ne daugiau kaip po 100 Lt kiekvienai sandorio šaliai, jeigu sandoris sudarytas dėl skolos vertybinių popierių (išskyrus Lietuvos Respublikos išleistus skolos vertybinius popierius); 
 •  minimalus įmokos dydis už vieną įvykdytą tiesioginį sandorį – 1.00 Lt kiekvienai sandorio šaliai.

Įmokų už viešo akcijų pardavimo, oficialaus siūlymo įgyvendinimo ir viešo akcijų platinimo metu sudarytus sandorius dydis: 

 •  po 0,05% sandorio vertės, bet ne daugiau kaip po 7 500 Lt kiekvienai oficialaus siūlymo įgyvendinimo sandorio šaliai;
 • oficialaus siūlymo aukciono vykdymo organizavimo įmokos dydis – 1 000 litų pirkėjui;
 • 0,05% sandorio vertės, bet ne daugiau kaip 7 500 Lt pirkėjui už viešo akcijų pardavimo sandorį; 
 •  0,05% sandorio vertės, bet ne daugiau kaip 7 500 Lt pirkėjui už viešo akcijų platinimo sandorį. Dėl viešo akcijų platinimo organizavimo įmokos dydžio kiekvienu atveju susitariama atskirai, sudarant sutartį tarp NASDAQ OMX Vilnius ir platintojo

Įmokos už sandorius, sudarytus dėl Lietuvos Respublikos išleistų skolos VP nemokamos

Įmokų už NASDAQ OMX Vilnius sudaromus sandorius skaičiavimo pavyzdžiai
  

Įmokos už naudojimąsi AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos sistemomis bei kitos įmokos